Publicaties

BOEKEN

 • Carl du Prel, The Philosophy of Mysticism, ed. and introd. James Ellis & Rico Sneller. London:
  Hermitix Publishing, 2022.

 • Guido Enthoven, Seweryn Rudnicki, Rico Sneller (Eds.), Towards a Science of Ideas: About the
  Emergence, Evolution and Expansion of Ideas and Their Translation into Action
  . Vernon Press
  2022.

 • Het raadsel Socrates. Leusden: ISVW, 2021.

 • Ludwig Klages. Persoonlijkheid. Propedeuse van de karakterkunde. Vertaald en ingeleid door
  Rico Sneller. Antwerpen: Gompel & Svacina, 2021.

 • Rico Sneller, Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul, Newcastle, Cambridge
  Scholars, 2020.

 • Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds). The Return of Ethics and Spirituality in Global
  Development
  . Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 2020.

 • Timo Slootweg, Mahmoud Masaeli, Nikolaos Asproulis & Rico Sneller (Eds.), Faith in
  Democracy. Justice, Politics and Transcendence
  . Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel
  & Svacina, 2020.

 • Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Responses of Mysticism to Religious Terrorism:
  Sufism and Beyond
  , Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch, Gompel & Svacina, 2020.

 • Madeleine Kasten, Rico Sneller & Gerard Visser (eds.), Benjamin’s Figures. Walter Benjamin
  and the Humanities
  , Nordhausen, Bautz Traugott Verlag, 2018.

 • Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), African Perspectives on Global Development,
  Newcastle, Cambridge Publishing, 2018.

 • Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Cosmic Consciousness and Human Excellence,
  Newcastle, Cambridge Publishing, 2018.

 • Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters en Rico Sneller, Pluraliteit van de levenskunsten,
  Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2017.

 • Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds.), The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies
  Perspective
  , Newcastle, Cambridge Publishing, 2017.

 • Rico Sneller, Hans Gerding & Hein van Dongen, Wild Beasts of the Philosophical Desert.
  Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences
  , in cooperation with Hein van
  Dongen and Hans Gerding, Cambridge & Scholars Publishing, 2014.

 • Kracht van wet. Het ‘mystieke fundament van het gezag’ (translation of J. Derrida, Force de
  loi. Le «fondement mystique de l’autorité»
  , Paris, Galilée, 1994), Antwerpen, Garant, 2013 2
  (Kampen, Agora, 2001).

 • Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere bijzondere
  ervaringen
  , met Hein van Dongen en Hans Gerding, Kampen, Ten Have, 2011.

 • Emmanuel Levinas aan het woord. 11 gesprekken. Vertaling Winibert Segers, inleiding Rico
  Sneller. Kampen, Ten Have, 2006.

 • E. Levinas, Over de ontsnapping, voorafgegaan door Enkele beschouwingen over het
  hitlerisme
  . Inleiding Ruud Welten, vertaling Rico Sneller en Ruud Welten, Kampen, Ten Have,
  2005.

 • Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie, Zoetermeer, Meinema, 2002.

 • Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie, Kampen, Kok Agora, 1998

 • ‘God’ anonymus (vertaling van J. Derrida, Sauf le nom, Paris 1993), Baarn, Agora, 1998.

 • Hoe niet te spreken. Derrida en de paradigma’s van negativiteit (vertaling van J. Derrida,‘Comment ne pas parler’, in: Psyché – Inventions de l’autre, Paris 1987) Kampen, Kok Agora, 1997.

ARTIKELEN
WETENSCHAPPELIJK

 • ‘Balkan Butterflies. Richard Berengarten’s Balkan Trilogy and the Sefir Yetsirah’, in: Ana Radovic Firat (ed.), (forthcoming in 2023).

 • ‘Winds and Words. Berengarten’s Changing and Jewish Prophecy’, in: Paschalis Nikolaou (ed.), The Book of Changing, (forthcoming in 2023).

 • ‘Shamanism and Metaphysics,’ in: Eurasian Journal of Religion Studies Vol 31 No 3 (2022).
  DOI: https://doi.org/10.26577//EJRS.2022.v31.i3.r10

 • ‘What is an idea? Between Synchronicity and Opacity’, in: Guido Enthoven, Seweryn
  Rudnicki, Rico Sneller (Eds.), Towards a Science of Ideas: About the Emergence, Evolution and
  Expansion of Ideas and Their Translation into Action
  . Vernon Press 2022, 17-29.

 • ‘Prophetic Leadership and Spiritual Maturing’, in: Sanjeev P. Sahni, Tithi Bhatnagar, Pankaj
  Gupta, Eds. Spirituality and Management. From Models to Applications. Singapore: Springer,
  2022.

 • ‘Inspiratie, extase en oerervaring’, in: Impressies uit het grensgebied van psychiatrie en
  filosofie
  . Acht essays van de Van Helsdingen prijsvraag 2020-2021. Reeuwijk: Stichting
  psychiatrie en filosofie, 2022.

 • Introd. to Carl Du Prel, The Philosophy of Mysticism, ed. James Ellis & Rico Sneller. London:
  Hermitix Publishing, 2022.

 • ‘Prophetic Leadership and Spiritual Maturing’, in: S. Sahni (Ed.), Spirituality and Management: From Models to Applications. Singapore: Springer, 2022.

 • ‘From a Prohibition of Images to the Abyss of Nothingness. Cioran and Rosenzweig on hope’,
  in: Revue roumaine de phénoménologie 65/2, 2021 pp. 251-260.

 • ‘Ludwig Klages. Persoonlijkheid tussen zelfhandhaving en zelfovergave’, in: Timo Slootweg &
  Claudia Bouteligier, Rechtvaardigheid en creativiteit. Personalisme in recht en politiek.
  Antwerpen : Gompel & Svacina 2020, pp. 117-134.

 • ‘Cross-cultural Dialogue and Psycho-Therapy – Buber, Rogers and Global Interactions’, in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Ethics and Spirituality in Global Development, Antwerpen, Gompel & Svacina, 2020.

 • ‘Fanaticism, terrorism, suicide terrorism. Some Marcelian perspectives’, in: Marcel Studies, Vol. 4, No. 1, 2019.

 • ‘Hermeneutics and Consciousness. On ‘Symbolism’ in the Jewish Kabbala’, in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Responses of Mysticism to Religious Terrorism: Sufism and Beyond, Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch, Gompel & Svacina, 2020, pp. 143-158.

 • ‘On Plato and the Jewish Prophets. Hermann Cohen and Democracy’, in: Timo Slootweg, Mahmoud Masaeli, Nikolaos Asproulis & Rico Sneller (Eds.), Faith in Democracy. Justice, Politics and Transcendence. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 2020, pp. 143-164.

 • ‘Synchronicity: Between Wholes and Alterity’ in: Roderick Main, David Henderson & Christian
  McMillan (eds.), Holism: Possibilities and Problems book, London: Routledge, 2020.

 • Rico Sneller (2019) Kierkegaard on Socrates’ daimonion, International Journal of Philosoph and Theology, DOI: 10.1080/21692327.2019.1649602

 • ‘Spirituality as Poetry. On Richard Berengarten’s Balkan Trilogy’, Studies in Spirituality 29,2019, pp. 315-331. doi: 10.2143/SIS.29.0.0000000

 • ‘Consciência humana: entre a sincronicidade e a causalidade’, in: Revista Interparadigmas, Ano 5, N o . 5 2019, 195-215.

 • ‘Human Consciousness: Between Synchronicity and Causality’, in: Revista Interparadigmas ,Ano 5, N o . 5 2019, 217-237.

 • ‘Gabriel Marcel en het appel’, Mededelingen van de Levinas Studiekring XXIII, december2018, 2-10. (http://www.duyndam.demon.nl/E-Journal_Mededelingen_van_de_Levinas_Studiekring_Jrg23_2018.pdf)

 • ‘Benjamin’s angel in light of Jewish mysticism’, Madeleine Kasten & Gerard Visser (eds.), Benjamin’s Figures. Walter Benjamin and the Humanities, Nordhausen, Bautz Traugott Verlag, 2018.

 • ‘De misdadiger als heilige. Jean Genet over misdaad en mystiek’, in: Timo Slootweg en Claudia Bouteligier (red.), Recht en existentie in filosofie en literatuur, Antwerpen, Gompel & Svacina, 2018.

 • ‘What is an idea? Between Synchronicity and Opacity’, in: Han van der Meer, Guido Enthoven, Giovanni Schiuma (eds), Societal Impact of Knowledge and Design. Proceedings IFKAD 2018, Delft, Netherlands, 4-6 July 2018, 1245-1256.

 • Rico Sneller and Mahmoud Masaeli, ‘Cosmo-Consciousness: Introduction’, in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Cosmic Consciousness and Human Excellence, Newcastle, Cambridge Publishing, 2018, 2-14.

 • ‘Cosmic Consciousness in Kabbalistic Judaism’, in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds), Cosmic Consciousness and Human Excellence, Newcastle, Cambridge Publishing, 2018, 170- 182.

 • ‘De misdadiger als heilige. Jean Genet over misdaad en mystiek’, in: Timo Slootweg & Claudia Bouteligier (red.), Recht en literatuur, Antwerpen, Garant, 2018.

 • ‘Tussen agressie en ontgoocheling. Lacan, Weinreb en de Bijbel’, in: Ruud Welten & Marc de Kesel (red.), Het Godstrauma. Lacan, religie & moderniteit, Amsterdam, Sjibbolet, 2018.

 • ‘Son of God. Between Ashkenazi Hasidim and Meister Eckhart’, in: Studies in Spirituality, 27/2017, 91-107.

 • ‘The Apocalyptic War against Gog of Magog: Martin Buber versus Meir Kahane’, in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds.), The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective, Newcastle, Cambridge Publishing, 2017, 142-163.

 • ‘Bovenwezenlijkheid en gebed. Over negatieve theologie bij Dionysius de Areopagiet’, in: Ben Schomakers (red.), Spreken over de grens. Essays over Dionysius en de onkenbare God, Amsterdam, Sjibbolet, 2017, 197-230.

 • ‘Suffering Divine Things: Simone Weil and Jewish mysticism’, in: Mahmoud Masaeli (ed.), Spirituality and Global Ethics, Cambridge Scholars Publishing 2017.

 • ‘Religion: Between Violence and non-Violence’ (with Mahmoud Masaeli), in: Mahmoud Masaeli and Rico Sneller (eds.), The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective, Newcastle, Cambridge Publishing, 2017, viii-xiv.

 • ‘Ethics Duty-Free: Attention as a Proper Basis for Ethical Experience’, in: Mahmoud Masaeli (ed.), Globality, Unequal Development, and Ethics of Duty, Cambridge Scholars Publishing 2016.

 • ‘Jodendom en deugd’, in: Andreas Kinneging en Timo Slootweg (red.), Deugdethiek, levensbeschouwing en religie, Houten/Antwerpen, Het Spectrum, 2015, 116-142.

 • ‘The Apocalyptic War Against Gog Of Magog. Martin Buber versus Meir Kahane’, in: Retos Internacionales. Revista de Relaciones Internacionales de Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro 5, No 11, 2014: El Conflicto Palestino-Israeli: Soluciones y Derivas, 130-151.

 • ‘Dreams, Morality, and Terrorism’, in: Jalil Roshandel and Nathan Lean (eds.), The Moral Psychology of Terrorism: Implications for Security, Newcastle upon Tyne, Cambridge & Scholars Publishing, 2013.

 • ‘Penser sans parole? Le moment ‘empiriste’ dans la phénoménologie de Levinas dans l’optique derridienne’, Logos, Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades 24: 85-101, julio-diciembre del 2013, Bogotá, Colombia.

 • ‘Geloven, weten en spiritualiteit’, in: Bart Labuschagne, Timo Slootweg en Rico Sneller (red.), Hegel en de monotheïstische religies. Een confrontatie, Antwerpen, Garant, 2014, 15-28.

 • ‘Hegels godsdienstfilosofie in het licht van Hermann Cohen’, in: Bart Labuschagne, Timo Slootweg en Rico Sneller (red.), Hegel en de monotheïstische religies. Een confrontatie, Antwerpen, Garant, 2014, 119-142.

 • ‚Der leidende Messias. Jesaja 53 zwischen Cohen und Barth’, in: Zeitschrift für Dialektische Theologie, Heft 57, Vol. 28/2, 2012, 112-135.

 • ‘Dromen, moraal en terrorisme’, in: Sjef Houppermans, Mark Kinet & Marc De Kesel (red.), De bedrieger bedrogen. Dromen in psychoanalyse en cultuur, Antwerpen, Garant, 2012, 189-210.

 • ‘Apocalypticism: source or impediment of terrorism?’, in: Mahmoud Masaeli, ed., Morality and Terrorism: An Interfaith Perspective, Santa Ana, Nortia Press, 2012, 89-111.

 • ‘Should we understand ? Gadamer and the Supererogation of Hermeneutics’, in: Madeleine Kasten, Herman Paul and Rico Sneller (eds.), Hermeneutics and the Humanities: Dialogues with Hans-Georg Gadamer, Leiden, LUP, 2012, 31-47.

 • Madeleine Kasten, Herman Paul and Rico Sneller (eds.), Hermeneutics and the Humanities: Dialogues with Hans-Georg Gadamer, Leiden, LUP, 2012.

 • Rico Sneller and Madeleine Kasten, ‘Ausblicke’, in: Madeleine Kasten, Herman Paul and RicoSneller (eds.), Hermeneutics and the Humanities: Dialogues with Hans-Georg Gadamer, Leiden, LUP, 2012, 306-314.

 • ‘Towards a Derridean spirituality. Derrida and Abulafia’, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 72 (3), 2011, 298-321.

 • ‘A Contemporary Maskil Sarfat? Derrida and the Provence Cabbala’, in: Rico Sneller, Sjef Houppermans and Peter van Zilfhout (eds.), Enduring Resistance. Cultural Theory after Derrida / La résistance persévère: la théorie de la culture (d’)après Derrida, Amsterdam/New York, Rodopi, 2010, 295-314.

 • ‘Een ziel voor het huis. Over Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten’, Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, 2011/2, 28-33.

 • ‘Beyond the Body. Conversion as Desincarnation’, in: Volkan Çelebi (ed.), Reflections upon Levinas, Special Issue Monokl 4/8-9, Istanbul 2010.

 • ‘Goddelijk geweld en soevereiniteit’, in: Afshin Ellian, Timo Slootweg & Carel Smith (red.), Recht, geweten en beslissing. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten, Deventer, Kluwer, 2011, 285-298.

 • ‘Rousseau, of: Het sterfbed van Julie’, in: Terugkeer. Tijdschrift rond bijnadoodervaringen en aanverwante bewustzijnsverschijnselen, 22/3: autumn 2011, 12-14.

 • ‘The Ethics of Suicide Terrorism; An Analysis of the Hamas Charter’, in: Mahmoud Masaeli (ed.), The Ethical Wrongfulness of Terrorist Actions, Ottawa, Commoner’s Publishing House 2010.

 • ‘Derrida en de onbestemde dood’, in: G. Bosma e.a. (red.), De dood leeft! Denken over na de dood en ons leven vóór de dood, Kampen, Kok, 2010, 79-94.

 • Rico Sneller, Sjef Houppermans and Peter van Zilfhout (eds.), Enduring Resistance. Cultural Theory after Derrida / La résistance persévère: la théorie de la culture (d’)après Derrida, Amsterdam/New York, Rodopi, 2010.

 • ‘Voorbij het lichaam. Bekering als desincarnatie’, in: Mededelingen van de Levinas Studiekring, vol.14, December 2009, 39-61.

 • ‘Een hedendaags maskil tsarfat? Derrida en de Provençaalse kabbala’, in: W. Segers and B.Van Huffel (eds.), Frankrijk en het Jood-zijn, Leuven/Voorburg, Acco, 2008, 31-47.

 • ‘Zin van de ziel’, in : Theologisch debat, vol. 5, June 2008, 52-58.

 • ‘Ethiek als incarnatie’, Mededelingen van de Levinas Studiekring, vol.13, December 2008, 5-24.

 • ‘Walter Benjamin, een peilloze denker’ (met Jef Jacobs), in: Armada. Themanummer ‚Walter Benjamin en de roes van het denken’, vol. 12/45, Dec. 2006/Jan.2007, 3-9.

 • ‘Berlijnse jeugd rond 1900. Een verloren paradijs’, in: Armada. Themanummer ‚Walter Benjamin en de roes van het denken’, vol. 12/45, Dec. 2006/Jan. 2007, 17-26.

 • ‘Violence as a Political Means’, in: Jahresbericht 43. Jahrestagung in Oxford, 23.-27. August 2006, Erlangen/Nürnberg, Societas Ethica, 2007, 439-448.

 • ‘Violence as a Political Means’, in: Hans G. Ulrich/ S. Heuser (ed.), POLITICAL PRACTICES AND INTERNATIONAL ORDER, Münster, Lit, 2007, 287-297.

 • ‘De moraal van de zelfmoordterreur. Analyse van het Handvest van Hamas’, in: Tijdschrift voor Theologie 47 (2007), 389-407.

 • ‘Benjamin als profeet van de Endlösung? Zur Kritik der Gewalt herlezen.’, in: Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz 97 (oct.-déc. 2007), 27-38.

 • ‘Het absolute Goed: een open vraag’, in: Nederlands theologisch tijdschrift 60/1, February 2006, 41-58.

 • ‘Ietsisme: tussen raadsel en religie’, in: Kune Biezeveld e.a., In Iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof, Kok, Kampen, 2006, 119-129.

 • Ethische Aporien: die Paradoxe der Gastfreundschaft’, in: Ed Noort und Wolfgang Wischmeyer (Hsg.), Europa, Minderheiten und die Globalisierung. Theologische Überlegungen zu der sich erweiternder Welt. Vorträge der vierten Konferenz der Mittelsüdosteuropäischen und Niederländischen Theologischen Fakultäten in Bratislava. Groningen, Universiteitsdrukkerij Universiteit Groningen, 2006, 55-60.

 • ‚Ethiek en mystiek en erotiek. Over Levinas’, in: Wijsgerig Perspectief vol. 46, 2006/1, 15-24.

 • ‘God as War. Derrida on Divine Violence’, in: Peter Jonkers & Ruud Welten (eds.), God in France. Eight Contemporary French Thinkers on God, Leuven/Paris/Dudley, MA, Peeters, 2005, 143-164.

 • ‘Het echec van de morele handeling. De Cahiers pour une morale’, in: Ruud Welten (red.), Sartre. Een hedendaagse inleiding, Kampen, Uitgeverij Klement, 2005, 78-90.

 • ‘Overwonnen of versmaad? Religie als ferment van de ethiek’, in: J.J. Kole en G.G. de Kruijf (eds.), Het ongemak van religie, Kampen, Kok-Ten Have, 2005, 49-71.

 • ‘Pluralität der Meinungen und Gottesidee. Religiöse Motivierung der Äusserungsfreiheit in Spinozas Theologisch-politischem Traktat’, in : Pluralism in Europe ? / Pluralismus in Europa ?, Jahresbericht 41. Jahrestagung in Ljubljana, Slovenien, 25.-29. August 2004, Erlangen/Nürnberg, Societas Ethica, 2005, 68-79.

 • ‘Ethiek als bekering. Sartres ontwerp voor een moraal’, in: W. Segers en B. Van Huffel (eds.), Sartres verjaardagen. Giften en gaven, Leuven, Acco, 2005, 37-50.

 • ‘God, geweld en vergeving. Over Derrida’, in: Donald Loose (ed.) e.a., De God der Filosofen. Een omkeer in de fenomenologie, Budel, Damon, 2005, 139-161.

 • ‘Incarnation as a Prerequisite: Marion and Derrida’, Bijdragen. International Journal for Philosophy and Theology, vol. 65/1, 2004

 • ‘Wie beslist? Jacques Derrida en de beslissing van de ander’, in: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 4, June/July 2003.

 • ‘God als oorlog. Derrida en het goddelijk geweld’, in: Ruud Welten en Peter Jonkers (ed.), God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God, Budel, Damon, 2003.

 • ‘Mysterie of incarnatie. Marion en Derrida’, in: Ruud Welten (ed.), God en het denken. Over de filosofie van Jean-Luc Marion, Nijmegen, Valckhof Pers, 2000.

 • ‘Gebod, belofte, en de tentakels van het schrift’, in: B. Voorsluis (ed.), Spiritualiteit en postmodernisme, Zoetermeer, Meinema, 2000

 • ‘Crisis in our speaking about God: Derrida and Barth’s Epistle to the Romans’, in: Ilse N. Bulhof and Laurens ten Kate (eds.), The Flight of the Gods, New York, Fordham University Press, 2000

 • ‘Representatie-crisis en openbaring. Barth en Derrida’, in: I.N. Bulhof en R. Welten (eds.), Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kampen, Kok Agora, 1996

POPULARISEREND

 • ‘Die ziel en de dood’, in: Filosofie Tijdschrift 2022.

 • ‘Synchroniciteit als Eros. Tussen geheel en alteriteit’, in: Jung en het Oosten. Jaarboek C.G.
  Jungvereniging Nederland 37, 2022.

 • ‘Je zult zijn als kinderen’. Kind zijn tussen hoop en wanhoop’, in: Mantra. Tijdschrift voor
  spiritualiteit en nieuwe wetenschap 26, 2021, pp. 64-73.

 • ‘Inspiratie, extase, en oer-ervaring’, in: C.G. Jung. Wevende. Jaarboek Interdisciplinaire
  Vereniging voor Analytische Psychologie 2021, n o . 36, 80-93.

 • ‘Bij de opticien 15. Proust en het vlak’, in Filosofie Tijdschrift 30/6, nov.-dec. 2020, 15-18.

 • ‘Identiteit: tussen roeping en verschuiving’, in: Mantra. Tijdschrift voor spiritualiteit en
  nieuwe wetenschap 23, zomer 2020, pp. 44-53.

 • ‘Paul Kammerer en de wet van de serie’. Jung bulletin 2, jg. 37, mei 2020, pp. 5-8.

 • ‘Het onvergeeflijke vergeven. Over Derrida’, in: Tijdschrift voor geestelijk leven jg. 75, nr 3,
  juli/sept. 2019, 83-84.

 • Inleiding themanummer Filosofie Tijdschrift over Filosofie en poëzie. Filosofie Tijdschrift 29/3,
  mei/juni 2019, 2-3.

 • ‘Schipbreuk van de poëzie’. Filosofie Tijdschrift 29/3, mei/juni 2019, 10-12.

 • ‘Waarom worden wij geboren? Carl du Prel (1839-1899) en het verlangen naar incarnatie’,
  C.G. Jung. Levende mythe, levende ziel, Jaarboek Interdisciplinaire Vereniging voor
  Analytische Psychologie 2019, n o .34, 53-69.

 • ‘Wat moeten wij met de mythe? Jung en de mythologie’ C.G. Jung. Levende mythe, levende
  ziel, Jaarboek Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie 2019, n o . 34, 11-23.

 • ‘Politiek en mystiek. Ciorans ethiek’, in: Filosofie tijdschrift 29/1, jan./febr. 2019, 12-16.

 • ‘Doe je schoenen van je voeten want de plaats waarop je staat, is heilig. Martin Buber en de
  ander’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 74, n.5, 2018.

 • ‘Geweld: schending waarvan?’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting
  Informatie Filosofie 27, nr 3, mei/juni 2017, 3-7.

 • ‘Geweld en ethiek: drie perspectieven’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de
  Stichting Informatie Filosofie 27, nr 3, mei/juni 2017, 8-13.

 • ‘Wholeness, Health Awareness & Health Assessment’, in: Health 21. Wellness and Healthcare
  for the 21st Century. AMSUS, Society for Health Professionals, 15 August 2017.

 • ‘Lichaam en ziel: van tweeën één. Carl du Prel en het astrale lichaam’, in: Paulien Koning e.a.
  (red.) Het vlees is zwak, Amsterdam, Wijsgerig Festival Drift 2017, 2018, 34-43.

 • ‘Geloven, weten en spiritualiteit’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting
  Informatie Filosofie, 25 nr 65 sept./okt. 2015 (herpublicatie).

 • ‘Over de dood en het leven’, in: Leidraad. Alumnimagazine, Leiden, winter 2016, 28-29.

 • ‘Hermeneutiek en verwarring. Ter inleiding’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de
  Stichting Informatie Filosofie 26, nr 3, mei/juni 2016, 2-7.

 • Lemma’s ‘Buitengewone ervaringen’ en ‘Deconstructie’ in: Harry Willemsen & Peter de Wind
  (red.), Woordenboek filosofie, Antwerpen, Garant, 2015 (83-84 en 127-128).

 • ‘Joodse filosofie, filosofie van het jodendom. Bij wijze van inleiding bij dit nummer’, in:
  Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie 25, nr 2, mrt/april
  2015, 1-3.

 • ‘Maimonides als gids’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie
  Filosofie 25, nr 2, mrt/april 2015, 11-16.

 • ‘Aan Athene’s hand. Oorlog als een drama zonder toeschouwers’, in: Filosofie.
  Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, 24 nr 5 sept/okt 2014.

 • ‘Ambiguïteit. Over holle woorden, symbolen en stemmingen’, in: Filosofie. Tweemaandelijks
  tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, 24 nr 6 nov./dec. 2014.

 • ‘Filosofie en spiritualiteit. Ter inleiding’, in: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de
  Stichting Informatie Filosofie, 22, 2 March/April 2012, 2-4.

 • ‘De waarheid als vrouw. Gilles Deleuze’s verleidingskunsten’, in: Filosofie. Tweemaandelijks
  tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie, 22, 3 May/June 2012.

 • ‘“Jij dekselse Theuth!” Derrida en de schrijftechniek van Plato’, in: Hermeneus 85 (1),
  2013,18-24

 • ‘l’Islam aux Pays Bas’, in: Vie protestante Genève, Dossier ‘Derrière les minarets : les
  musulmans’, novembre 2009, 15.

 • ‘Jacques Derrida. Over deconstructie en fotografie’, in : Violence can be lovely. Studium
  Generale Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 01, Dec. 2009/Jan. 2010, 58-64.

 • ‘Hans-Georg Gadamer. 1900-2002’, in: Thauma II 2009/2010, 51-55.

 • ‘Denkend zien. Ziende denken’, Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der
  wetenschappen 164 (Dec.2007/Jan.2008), 61-68.

 • ‘Michel Foucault (1926-1984)’, in : Thauma 2, 2008/2009, 9-14.

 • ‘We staan niet ver af van de zelfmoordterrorist’, interview in Algemeen Dagblad, 22 March
  2006.

 • ‘Joodse filosofie, filosofie van het jodendom’, in: In de waagschaal 21 May 2005, vol. 34/7,
  215-217.

 • ‘Sartre’s «bekering» (Sartre I)’, in: In de waagschaal 26 February 2005, vol. 34/3, 80-83.

 • ‘Maimonides’ (II) [Theologie, ethiek, profetologie], in: In de waagschaal 25 September 2004,
  vol. 33/13, 397-401.

 • ‘In memoriam Jacques Derrida (1930-2004)’, in: In de waagschaal 6 November 2004, vol.
  33/15, 468-471.

 • ‘Duitsland en zijn joden’, in: In de waagschaal 27 November 2004, vol. 33/16, 502-505.

 • ‘Hoe het vlees weer Woord wordt. Een reactie op Evert-Jan de Wijer’, in: In de waagschaal
  12 June 2004, vol. 33/8, 240-244.

 • ‘Frankenstein.’ [Occultisme en theodicee], in: In de waagschaal July 2004 vol. 33/9, 284-287.

 • ‘Maimonides’ (I) [Introduction], in: In de waagschaal 14 August 2004, vol. 33/11, 325-329.

 • ‘Religie mag niet te snel van tafel worden geveegd’, NRC Handelsblad 5 January 2002.

 • ‘Het absolute Goed: een absoluut kwaad’?, In de waagschaal, January 2002.

 • ‘Radicaal achter Israël gaan staan, of zwijgen’, Woord & Dienst, 24 May 2002.

 • ‘De poorten van Babel. Mystiek tussen Michel de Certeau en Derrida’, in: Filosofie vol.12./4,
  Aug./Sept. 2002.

 • ‘Maar meneer Derrida, u spreekt in ontkenningen’, interview in Filosofie Magazine,
  December 2001.

 • ‘God voorbij het Zijn: Dionysius de Areopagiet’, in: Herademing. Tijdschrift voor mystiek en
  spiritualiteit, 2001.

 • ‘Euthanasiewet en pil van Drion: wie beslist?’, in: In de waagschaal, 30, 21 July 2001.

RECENSIES

 • S. IJsseling, Macht en onmacht, Amsterdam 1999; in: Interpretatie voorjaar 2000 en Tijdschrift voor filosofie, zomer 2000

 • C. Royon, Dieu, l’homme et la croix. Stanislas Breton et Eberhard Jüngel, Paris 1998; in: Revue philosophique de Louvain, nov. 1999 en Tijdschrift voor filosofie, zomer 2000

 • W. Stoker en H. Vroom, Verhulde waarheid. Over het begrijpen van religieuze teksten, Zoetermeer 2000; in: Interpretatie

 • Keith E. Yandell, Philosophy of Religion. A Contemporary Introduction, London/New York 1999; in: Tijdschrift voor filosofie, voorjaar 2001

 • H. Wiersinga, Op ooghoogte. Portret van een postmodern geloof, Zoetermeer, 2000; in: Nederlands Theologisch Tijdschrift voorjaar 2001

 • K. Bom, De ruimte van het hart. Kennen en willen in de antropologie van Blaise Pascal, Assen, Van Gorcum, 1999; in: Tijdschrift voor filosofie, 63 voorjaar 2001

 • Victor Kal, De joodse religie in de moderne wijsbegeerte, Zoetermeer, 2000; in: Interpretatie, maart 2001

 • Peter F. Blomen, Dekonstruktion und Metaphysik. Studien zur Metaphysikkritik von Jacques Derrida, in: Bijdragen, 62 (2001), nr. 4

 • M.G.J. Beets, Socrates on God, Love and Unity. A Companion to Plato’s Eutyphro, Lysis and Ion, Baarn 2000, in: Tijdschrift voor filosofie, 64/2002

 • Gerard van Tillo, De metaforische betekenis van bijbelteksten, Amsterdam, Edmund Husserl-Stichting, 2002, in: Interpretatie, januari 2003 nr.1

 • Hans van den Bosch, Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylor’s a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo, Zoetermeer, Boekencentrum, 2002, in: Interpretatie nov. 2003.

 • id., in Nederlands Theologisch Tijdschrift, Jg. 53, juli 2003.

 • Aristoteles. De eerste filosofie. Metaphysica Alpha, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Carlos Steel. Groningen, Historische Uitgeverij, 2002, in: Tijdschrift voor filosofie, 2, juni 2003.

 • Rousseau. Vertoog over de ongelijkheid, vertaling en aantekeningen van Wilfried Uitterhoeve, inleiding van J.M.M. de Valk, Amsterdam, Boom Klassiek, 2003 (1983), in: Tijdschrift voor filosofie, 3, september 2003.

 • Gerd van Riel, Pleasure & the Good Life. Plato, Aristotle & the Neoplatonists, Leiden, Brill, 2000, in: Tijdschrift voor filosofie, 3, september 2003.

 • Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation – de Hegel à Blumenberg, Paris, J. Vrin, 2002, in: Le philosophoire, n o 21, novembre 2003.

 • id., in: Science et Esprit , septembre 2003.

 • Joachim Duyndam & Marcel Poorthuis, Levinas, reeks Kopstukken Filosofie, Rotterdam, Lemniscaat, 2003, in: Tijdschrift voor Humanistiek, Nr. 19, Jg. 5, okt. 2004, pp.85-87.

 • Xavier Tilliette, Les philosophes lisent la bible, Paris, Cerf, 2001, in : Tijdschrift voor filosofie, Jg.

 • Andreas B. Kilcher / Otfried Fraisse (Hsg.), Metzler Lexikon Jüdischer Philosophen, Philosophisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 2003, in: Tijdschrift voor filosofie, 3, Jg. 66, 2004, pp.596-597.

 • Averroès, Grand commentaire (Tafsīr) de la Métaphysique, Livre Bêta, précédé de Averroès et les apories de la Métaphysique d’Aristote. Présentation et traduction de L. Bauloye. Paris, J. Vrin, Sic et Non, 2002, in: Tijdschrift voor filosofie, 3, Jg. 66, 2004, pp.595-596.

 • Bonaventura, Breviloquium. De theologie in kort bestek. Band 2 Het herstellend beginsel, Vertaald en toegelicht door J.C.M. van Winden ofm., Assen, Van Gorcum, 2004, in: Tijdschrift voor filosofie, 3, Jg. 66, 2004, pp.595.

 • Theo Boer (red.), Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten, Assen, Van Gorcum, 2004, in: Kerk & Theologie, Jg. 56 nr. 1 jan. 2005, pp.77-78.

 • Ketil Bonaunet, Hermann Cohen’s Kantian Philosophy of Religion, Berlin, Peter Lang Verlag, 2004, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg. 67 nr 3 2005, p.587.

 • John Locke, Een Brief over tolerantie. Vertaling, inleiding en essay Inigo Bocken, Budel, Damon, 2004, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg. 67 nr 3 2005, p.604.

 • Ignaas Devisch, Wij. Jean-Luc Nancy en het vraagstuk van de gemeenschap in de hedendaagse wijsbegeerte, Leuven, Peeters, 2003, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg. 67 nr 2, 2005, p.381-382.

 • Paul Juffermans, Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza. Een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza, Budel, Damon, 2003, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, Jg. 59 nr. 4, okt. 2005, p.356-357.

 • R.W. Munk (red.), Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie, Budel, Damon, 2005, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 68, 2006, nr. 1, pp.200-201.

 • Ben Schomakers, De kern van het zijnde. Een inleiding tot de metafysica van Aristoteles, Budel, Damon, 2005, en Aristoteles, Metafysica Boek I-VI, bezorgd en vertaald door Ben Schomakers, Budel, Damon, 2005, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr. 2, pp.384-385

 • Lexikon der Ethik. Hsg. von Jean-Pierre Wils und Christoph Hübenthal, Paderborn / München / Wien / Zürich, Ferdinand Schöning, 2006, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr.4, pp.779.

 • Ciano Aydin (red.), De vele gezichten van de fenomenologie, Kampen, Klement/Pelckmans, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr.4, pp. 776-777.

 • Platon-Lexikon. Begriffswörterbuch zu Platon und der platonischen Tradition. Hsg. Von Christian Schäfer, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr.4, p.761.

 • Benjamin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, 2006 Herausgegeben von Burkhardt Lindner unter Mitarbeit von Thomas Küpper und Timo Skrandies, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr.4, pp. 777-778.

 • Wilhelm K. Essler / Ulrich Mamat, Die Philosophie des Buddhismus, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006, in: Tijdschrift voor filosofie Jg. 69, 2007, nr. 3, p.614.

 • Katrin Seele, ‚Das bist Du!’. Das „Selbst“ (ātman) und das „Andere“ in der Philosophie der frühen Upanišaden und bei Buddha, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2006, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg. 70, 2008, nr.1, 171-172.

 • Felix Ó Murchadha (ed.), Violence, Victims, Justifications. Philosophical Approaches, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Franfurt am Main, New York, Wien, 2006, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg. 70, 2008, nr.4, 821-822.

 • L. Anckaert, A Critique of Infinity: Rosenzweig and Levinas (Studies in Philosophical Theology), Leuven – Paris – Dudley, MA, 2006, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62, 2008, nr. 3, 260.

 • Gerard Visser, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart. Beschouwd in het licht van Aristoteles’ leer van het affectieve, Amsterdam, SUN, 2008, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 63/1, februari 2009, 86.

 • Werner Beierwaltes, Procliana. Spätantikes Denken und seine Spuren, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg 72, 2010, nr. 1, 812.

 • Jacob Neusner, Alan J. Avery-Peck (eds.), Encyclopedia of Religious and Philosophical Writings in Late Antiquity, Leiden, Brill, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie, Jg 72, 2010, nr. 1, 811-812.

 • Ralf Konersmann (Hsg.), Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie Jg 72, 2010, nr. 1, 817.

 • Jacob Taubes, Abendländische Eschatologie. Mit einem Nachwort von Martin Treml, Berlin, Matthes & Seitz, 2007 (1991, 1947), in: Church History and Religious Culture, 90.1, 2010, 157-158.

 • Donatella di Cesare, Gadamer. Ein philosophisches Porträt, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, Tijdschrift voor filosofie 2, 72e jg., 2010, 389.

 • W. Ries, Hans Georg Gadamers »Wahrheit und Methode«, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009, in: Tijdschrift voor filosofie 2, 72e jg., 2010, 390.

 • Michael Fagenblat, A Covenant of Creatures: Levinas’s Philosophy of Judaism (Cultural Memory in the Present), Stanford California, Stanford University Press, 2010, in: Ars Disputandi. The Online Journal for Philosophy of Religion Volume 11 (2011)

 • Edward Skidelsky, Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2008, in: Tijdschrift voor filosofie 2011.

 • Christian Bermes/Ulrich Dierse (Hg.), Schlüsselbegriffe der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2010, in: Tijdschrift voor filosofie 2011.

 • Urs Thurnherr/Anton Hügli (Hrsg.), Lexikon Existenzialismus und Existenzphilosophie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007, in: Tijdschrift voor filosofie 2011.

 • Wolfram Brandes und Felicitas Schmieder (Hgg.), Antichrist. Konstruktionen von Feindbildern. Akademieverlag, Berlin 2010, in: Church History and Religious Culture 92 (2012), 157-159.

 • Hannah Arendt, Gershom Scholem, Der Briefwechsel. Herausgegeben von Marie Luise Knott. Unter Mitarbeit von David Heredia. Berlin, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2010, in: Tijdschrift voor filosofie 74e jg nr 1 2012, 156-158.

 • Paul Bishop, Ludwig Klages and the Philosophy of Life. A Vitalist Toolkit, London/New York, Routledge, 2018, in: British Journal for the History of Philosophy 26/5, 2018.

 • Paul Bishop, Ludwig Klages and the Philosophy of Life. A Vitalist Toolkit, London/New York, Routledge, 2018, in: Filosofie Tijdschrift 29/1, jan. 2019, 60-61.

 • Gerard Visser, Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata – Van gesloten naar open vormen, Amsterdam: Boom, 2018, in: Filosofie Tijdschrift 29/5, sept. 2019, 60-62.

 • Ludwig Klages, Of Cosmogonic Eros, translated by Mav Kuhn, Munich: Theion Publishing, 2018, in: British Journal for the History of Philosophy, published online 10 Sept. 2020.

 • ‘De wereld van de vormen’, bespreking van Hermann Friedmann, Die Welt der Formen, 1925/30. In: Filosofie tijdschrift 31/6, nov.-dec. 2021, pp. 61-62.