Binnenkort

Masterclass transpersoonlijke psychologie

Een initiatief van Anne Pauen en Rico Sneller.

Het thema van deze masterclass is het transpersoonlijke deel oftewel het zielsaspect van de mens. We benaderen dit thema vanuit een (diepte)psychologische en een filosofische achtergrond. De insteek is zowel theoretisch alsook gericht op de therapeutische praktijk.

Onze visie en missie

Wij gaan ervan uit dat een mens op een spirituele dimensie is aangewezen om tot een dieper, geworteld zelfbewustzijn te kunnen komen. Zonder besef van worteling kan iemand niet echt beter worden. Mensen die op zoek gaan naar professionele begeleiding zoeken vaak naar antwoorden op vragen rond zingeving of identiteit.

Omschrijving van de huidige situatie

Gelet op de actuele situatie in de geestelijke gezondheidszorg valt op hoe vaak we te maken hebben met verschijnselen als depressie als gevolg van zinloosheidsgevoelens, identiteitsvraagstukken (al dan niet gerelateerd aan gender), stress-gerelateerde paniekaanvallen, en zelfs buitenzintuiglijke ervaringen in psychoses, vaak ook bij jonge mensen. Vanwege de lange wachtlijsten in de GGZ wijken velen uit naar vrijgevestigde psychologen, therapeuten en psychiaters.

Welk benadering is er in het licht van genoemde hulpvragen wenselijk?

Juist in crisissituaties moeten we rekening houden met extreme psychische reacties: visoenen, stemmen of buitenzintuiglijke waarnemingen. Veel mensen weten met zoiets niet goed raad. De meeste professionals zijn onvoldoende toegerust om hier een ondersteunende rol te kunnen spelen, los van de medicatie. Meer kennis van en aandacht voor het gebied van de transpersoonlijke psychologie en de parapsychologie is noodzakelijk om goede zorg te kunnen bieden. Dit vraagt om een emancipatiebeweging in de psychologie die rekening houdt met de meer spirituele dimensies

van de mens. Wijsgerige antropologie, Oosterse filosofische stromingen en wetenschappelijk onderzoek uit de parapsychologie kunnen helpen om de horizon van begeleiders te verbreden.

Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat primair uit begeleiders die in aanraking komen met transpersoonlijke aspecten van een mens, al dan niet verbonden met psychisch leed. Wij zien psycho-(therapeuten), psychologen, psychiaters als onze doelgroep. Het is onze missie om de mogelijkheid van een gedegen bijscholing voor academisch gevormde professionals te bieden, omdat de meeste academische curricula op dit gebied te weinig toegespitst aanbod kennen.

Meer weten?