Dr. Rico Sneller

Dr. Rico Sneller is filosoof en theoloog. Hij promoveerde cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Momenteel doceert hij filosofie bij o.a. de Vrije Academie (Amsterdam), de Internationale School voor Wijsbegeerte en filosofie/psychoanalyse bij het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Hij is gastdocent op de Alfarabi Universiteit te Almaty (Kazachstan) en betrokken bij diverse internationale organisaties (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-lignes e.d.). Zijn belangstelling gaat uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie, levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel), psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212) en Het raadsel Socrates.

Filosofisch Leerhuis Fiat Lux