De dieptepsychologie handelt over het menselijk onbewuste en de manier waarop dit inwerkt op het bewustzijn. De term ‘dieptepsychologie’ komt van Eugen Bleuler (1857-1939). Ze wordt met name toegepast op het werk van Freud, Jung, Adler en Rank. De dieptepsychologie gaat anders te werk dan de laboratoriumpsychologie. Waar de laatste overwegend werkt op basis van statistiek en gericht is op gedrag, is de eerste meer geïnteresseerd in de analyse van enkelingen en hun verdrongen of afgesplitste gevoelens, verlangens en wensen.

Cursus: Geschiedenis van de dieptepsychologie

Podcast Filosofie 2x Sneller

Morele ambitie vertegenwoordigt een diepgewortelde drang, niet gericht op traditionele symbolen van succes zoals een dik salaris, een deftige titel, of een corner office. Het is de wil om bij de besten te horen, maar dan volgens volstrekt andere maatstaven van succes.

Wat kan de filosofie ons leren over morele ambitie? Kunnen we objectief bepalen wat het ‘goede’ is om te doen? Wat is de rol van ‘waarden’ bij de wijze waarop de mens zich tot de wereld verhoudt? Is er ruimte voor een roeping, wanneer morele ambitie het hoogst haalbare is? In deze aflevering proberen we filosofische gelaagdheid aan te brengen in de thematiek van morele ambitie.

Morele ambitie - een filosofische verdieping

Podcast Filosofie 2x Sneller

Een crisiservaring (o.a. depressie, burn-out, psychose) kan, hoe moeilijk en pijnlijk ook, soms heilzaam en veelbelovend zijn, omdat het blokkades kan doorbreken en nieuwe perspectieven en inzichten kan bieden. 'Zin' breekt de geest open en is de doorbraak van een impasse. In deze aflevering spreken we over zingeving, hoewel zinontvangst wellicht een passender term is. We bespreken hoe elementen en gebeurtenissen uit het verleden een soms een dieptedimensie bezitten. Soms blijkt pas later dat ze met terugwerkende kracht deel uitmaken van een bepaalde constellatie; van een groter geheel.

Zingeving en crisiservaring

Podcast Filosofie 2x Sneller

We spreken over waarom je beter kunt spreken van het Zelf dan van de Identiteit en welke rol ‘spiegeling’ en ‘verrassing’ spelen voor het Zelf. Aansluitend komt aan bod hoe het causaliteitsbegrip kan worden afgetroefd door een narratief; een scheppingsverhaal, een detective of de gebroeders Karamazov. Aan de hand van het begrip ‘verhoudingswijze’ proberen we nieuw licht te werpen op de psychopathologie en wat we kunnen leren van synchroniciteitservaringen.

Identiteit en het Zelf

Podcast Filosofie 2x Sneller

Zelfexpressie verwijst naar de manier waarop individuen hun gedachten, gevoelens, ideeën en identiteit communiceren en uitdrukken. Dit kan worden gedaan aan de hand van bijvoorbeeld creatieve expressie (denk aan kunst, muziek, dans en schrijven), persoonlijke stijl (kleding, kapsel) en hoe iemand spreekt of communiceert. Verschillende filosofen hebben gedacht en geschreven over de aard van het zelf, vrijheid, individualiteit en de rol van expressie in de menselijke ervaring.

Hoe kunnen wij onszelf tot expressie brengen in de hedendaagse maatschappij?

Zelfexpressie

Podcast Filosofie 2x Sneller

In deze eerste aflevering spreken we over persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf. Er is veel aandacht voor deze zoektocht, onder andere blijkend uit de populariteit van zelfhulpboeken, trainingen en de toename van het aantal coaches. We bespreken filosofische inzichten die kunnen helpen om deze verlangens te begrijpen en gaan op zoek naar handvatten die de filosofie kan bieden in deze zoektocht.

Persoonlijke ontwikkeling en de zoektocht naar jezelf

Interview met Rico Sneller over ons Zelf en onze neiging te zoeken naar houvast

In deze special gaan we in dialoog met Rico Sneller, filosoof en theoloog. We bespreken wat het Zelf precies is en waarom we als mensen zo zoeken naar houvast, dat we nooit echt lijken te vinden.

Podcast Filosofie - Jezelf zijn

"Ik is een ander"

Deze woorden uit 1871 van de Franse dichter Arthur Rimbaud zijn symbool komen te staan voor de ongrijpbaarheid van het individu. Toch zijn we vandaag de dag geobsedeerd met het binden of verdedigen van ons "authentieke ik".

Waarom is "jezelf zijn" tot een van de belangrijkste doelen van onze tijd geworden?

Is er eigenlijk wel zoiets als een "ik" en waar is die dan te vinden?

En welke rol spelen tegenslag en beheersing bij de zoektocht naar het ik?

Het thema dat centraal staat is: authenticiteit

Speciale editie, opgenomen in stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht in Utrecht.

De afgrond van de ziel. Een gesprek met Rico Sneller.

De Nieuwe Wereld - 27 juni 2021

Jelle van Baardewijk in gesprek met filosoof Rico Sneller over diens boek 'Perspectives on synchronicity, inspiration, and the soul.'

De gelaagdheid van de ziel en Rusland als de schaduw van het westen. Gesprek met Rico Sneller

De Nieuwe Wereld - 17 maart 2022

Jelle van Baardewijk in gesprek met filosoof en schrijver Rico Sneller over de diepten van de menselijke ziel.

Wat leert Walter Benjamin ons over macht en geweld? Met Willem de Witte en Rico Sneller

Ad Verbrugge in gesprek met schrijvers-filosofen Rico Sneller en Willem de Witte, naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van Walter Benjamins essay "Tot de kritiek van het geweld."

Rico Sneller op 17 juni 2022 tijdens het 125-jarig bestaan van de Loge Den Haag van de TVN

Op 17 juni 2022 vierde de Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland haar 125 -jarig bestaan met het evenement ''Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd' in museum Beeld en Geluid Den Haag. Dit is de registratie van de lezing die filosoof Rico Sneller gaf, getiteld 'De ziel van mens en wereld'.

Dr. Rico Sneller: Inspiratie, Eros en Oer-ervaring

De stelling die ik in online-lezing wil voorleggen is dat Eros te maken heeft met extase. Extase is een menselijke grondervaring. Zonder contact met deze ervaring verdroogt het leven al spoedig. ‘Extase’ veronderstelt drie zaken: (1) een polaire verhouding, (2) manifestatie van beelden en een (3) ineenstorting van de ‘feitelijke’ werkelijkheid, oftewel de werkelijkheid van ‘feiten’. In mijn betoog zal ik mij verhouden tot twee grote denkers van de extase: Plato (427-347) en Ludwig Klages (1872-1956). Plato is het bekendst. In zijn Symposion laat hij zijn leermeester Socrates vertellen hoe die door een vrouw, de priesteres Diotima, werd ingewijd in de geheimen van de Eros. Zodoende begint de Westerse filosofie met Eros. In de 20 e eeuw herinnert de Duitse levensfilosoof Ludwig Klages ons aan dit begin. Zijn boek Vom kosmogonischen Eros uit 1921 (recent in het Engels vertaald als Of Cosmogonic Eros) is een pleidooi voor erkenning van de Eros als het extatische krachtenveld van de denker en de kunstenaar. Het heeft grote invloed uitgeoefend op o.a. C.G. Jung.

Voorjaarsdag 2018 'Evolutie of Ontwikkeling' 2de lezing van Rico Sneller

Voorjaarsdag 17 maart 2018 bij de Theosofische Vereniging in Nederland in samenwerking met het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.

The Philosophy of Mysticism by Carl Du Prel with Rico Sneller

Rico Sneller is a professor at Leiden university and is the author of Wild Beasts of the Philosophical Desert: Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences and Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul. In this episode we discuss Carl Du Prel's text The Philosophy of Mysticism, which Hermitix has recently re-published and is available via the links in the description.

Synchronicity, Inspiration and the Soul with Rico Sneller

Rico Sneller is a professor at Leiden university and is the author of Wild Beasts of the Philosophical Desert: Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences, in this episode we discuss his soon to be published book Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul, alongside discussions on Schopenhauer, Carl Du Prel, mysticism, the soul and more...

Podcast filosofie - Jacques Derrida

“Er is niets buiten de tekst”
Op deze manier drukte de Franse filosoof Jacques Derrida uit dat de betekenis nooit absoluut vast staat, maar altijd afhankelijk is van de context.

  • Wat is deconstructie?

  • Waarom ben je als schrijver niet de meester over je tekst, maar heeft de tekst zelf de teugels in handen?

  • Waarom schreef hij différance met een a?

Podcast filosofie - Carl Gustav Jung

“Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid, die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten.”

Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste.

  • Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste?

  • Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes?

  • En waarom kwam het op het concept ‘libido’ tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud?

ISVW podcast: Rico Sneller over het raadsel Socrates

Hoeveel Socratessen bestaan er? Als je Nietzsche, Hegel, Derrida en vele anderen leest, lees je net zoveel Socratessen als filosofen. Hoe komt dit? En hoe komt het dat al die Socratessen geloofwaardig zijn? Dat is het raadsel Socrates. In de nieuwe aflevering van de ISVW podcast spreekt Rico Sneller, Socrates-expert en auteur van het boek Het raadsel Socrates, over de filosofie Socrates en zijn betekenis in de geschiedenis van de filosofie.

Filosoof Rico Sneller over zijn boek Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul

Wat is de invloed van de natuurwetenschappelijke revolutie op onze ziel? En hoe kunnen we door helderziendheid van die eigen ziel contact maken met onze innerlijke roeping? Rico Sneller kijkt vanuit de Westerse filosofie in de spiegels van het bewustzijn en maakt een heroverweging van de verschijnselen ‘inspiratie’ en ‘extase’.