Inleiding tot de Dieptepsychologie met Rico Sneller

De dieptepsychologie handelt over het menselijk onbewuste en de manier waarop dit inwerkt op het bewustzijn. De term ‘dieptepsychologie’ komt van Eugen Bleuler (1857-1939). Ze wordt met name toegepast op het werk van Freud, Jung, Adler en Rank. De dieptepsychologie gaat anders te werk dan de laboratoriumpsychologie. Waar de laatste overwegend werkt op basis van statistiek en gericht is op gedrag, is de eerste meer geïnteresseerd in de analyse van enkelingen en hun verdrongen of afgesplitste gevoelens, verlangens en wensen.