Inleiding tot de Joodse filosofie

10 bijeenkomsten in de Kloosterkerk te Den Haag, oktober 2023-januari 2024 o.l.v. dr Rico Sneller

“Openbaring is de schepping van de rede.” Aldus de Joodse filosoof Hermann Cohen (1842-1918). Als hij gelijk heeft, zou in één klap het ‘conflict’ tussen geloof en rede, of zelfs tussen openbaring en wetenschap beslecht zijn.

Door de eeuwen heen hebben denkers van Joodse afkomst zich beziggehouden met vragen als: “wie of wat is God?”, “kun je over God spreken of kun je God kennen?”, “wat is de betekenis van het Jodendom voor de wereld?”, “is er een universele ethiek?”, “wat is de rol van het lijden?”, enz. Het is fascinerend dat zij mensen met de meest uiteenlopende achtergronden hebben weten aan te spreken, ‘religieus’ of ‘niet-religieus’. Een gemeenschappelijk kenmerk van Joodse filosofen is niet te geven, of het moest zijn dat ze — ieder op eigen wijze — de menselijke verantwoordelijkheid centraal stellen. Nog iets opmerkelijks: op clichés zijn ze nauwelijks te betrappen.

In deze reeks voordrachten maak je kennis met belangrijke Joodse filosofen, van de middeleeuwse Maimonides tot de 20e-eeuwse Levinas. Voorkennis is niet per se vereist, maar een globale kennis van Jodendom en/of Westerse filosofie is behulpzaam.

Tijdstip: maandagavonden van oktober 2023 tot januari 2024, 20-22h (m.u.v. 14 december = do-dag). Voor hen die niet kunnen reizen bestaat er de mogelijkheid om via een zoom-verbinding de bijeenkomst te volgen.

Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag.

Docent: Dr Rico Sneller

Vorm: hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten: € 295,- voor 10 bijeenkomsten (reductie mogelijk voor studenten).

  1. ma 30 okt. Inleiding: wat is Joodse filosofie?

  2. ma 6 nov. God is onkenbaar (Moses Maimonides)

  3. ma. 13 nov. God is uniek (Baruch de Spinoza)

  4. ma 20 nov. Tussen wet en openbaring (Moses Mendelssohn)

  5. ma 27 nov. Jodendom en humaniteit (Samuel Hirsch)

  6. ma 4 dec. Moraal als voortzetting van de schepping (Moritz Lazarus)

  7. do 14 dec. God openbaart zich in de rede (Hermann Cohen)

  8. ma 18 dec. Ik, jij en God (Martin Buber)

  9. ma 8 jan. Openbaring als liefdesbetuiging (Franz Rosenzweig)

  10. ma 15 jan. God als trauma (Levinas)

Aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com