Cursus hedendaagse filosofie, Den Haag

In deze reeks van 10 bijeenkomsten maakt u kennis met de filosofie van onze eigen tijd. ‘Onze eigen tijd’ begint in de 19e eeuw. Toen werd de basis gelegd voor de grote denkstromingen die vooral de 20e eeuw beheersten. De hedendaagse filosofie kenmerkt zich doordat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaardt. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof te groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan.

Deze reeks is niet per se ‘representatief’: veel denkers kunnen niet aan bod komen. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen verbijsteren – en bezielen.

Tijdstip: woensdagavonden van oktober 2022 tot januari 2023, 20-22h.

Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag.

Docent: Dr Rico Sneller

Vorm: hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten: € 250,- voor 10 bijeenkomsten.

Data

1. 19 okt. Inleiding: de 19e eeuw (Kantianisme en Hegelianisme)

2. 2 nov. Kierkegaard

3. 16 nov. Freud en de psychoanalyse

4. 30 nov. Ludwig Klages

5. 7 dec. Ernst Cassirer

6. 14 dec. Frankfurter Schule: Horkheimer, Adorno

7. 4 jan. Sartre

8. 11 jan. Foucault

9. 18 jan. Levinas

10. 27 jan. (vrijdag) Derrida

Aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com

“Die Philosophen haben die Welt interpretiert. Jetzt kommt es darauf an, sie zu verändern.”

-  Karl Marx

“Das Ich ist ein System von Gefühlshemmungen.”

- Ludwig Klages

“La raison n’est qu’une facette de la liberté.”

- Jean-Paul Sartre

“L’éthique est une optique.”

- Emmanuel Levinas

“Une folie doit veiller sur la pensée.”

- Jacques Derrida

Om alvast over na te denken