Meteen naar de inhoud

Werkelijkheid, weten en de dood. Hans Driesch

  • door

“Het werkelijke zit zo in elkaar, dat het weet heeft van zichzelf. Dit weten-van-het-werkelijke is zodanig dat, minstens gedurende afgegrensde perioden, vele enkelingen wetenden kunnen zijn. Zij zijn op een onbekende manier verbonden met een lijf. Al naar gelang de bijzondere betrekkingen die dat lijf onderhoudt met de lijf-vreemde wereld, draagt het hun de bijzondere inhoud van hun weten over.”

De Duitse denker en onderzoeker Hans Driesch (1867-1941) maakte in zijn academische leven een ontwikkeling door van bioloog tot filosoof. Als bioloog verzette hij zich steeds meer tegen het eenzijdige darwinisme en verdedigde hij opnieuw het oude aristotelische beginsel van de entelechie: voor zijn leermeester Haeckel een reden om hem dringend een verblijf in een sanatorium aan te bevelen.

Ondertussen versloeg Driesch zijn duizenden. Hij werd hoogleraar filosofie op diverse plaatsen in Duitsland. Zijn colleges werden uiterst druk bezocht. Terwijl zijn eerste publicaties de biologie betroffen, strekte zijn latere werk zich uit tot de filosofie, ethiek, psychologie en zelfs de parapsychologie (van Driesch stamt naar verluidt ons woord ‘paranormaal’).

De Wirklichkeitslehre (1917) is een echte metafysica. Ze bouwt voort op de eerder geschreven Ordnungslehre. Interessant is dat Driesch in zijn werkelijkheidsleer niet alleen aandacht besteedt aan het kennen of weten als grondtrek van de werkelijkheid zelf (“weten is een oer-relatie”). Hij laat zich ook uit over toename van kennis als wezenstrek van de werkelijkheid. Van daaruit is de brug naar grote thema’s als ‘geschiedenis’ en ‘ethiek’, en zelfs de ‘dood’ en ‘God’, gauw geslagen.

De Wirklichkeitslehre is een totaal uniek boek, dat ten onrechte volkomen is vergeten. Anders dan tijdgenoot Heidegger was Driesch ook wetenschapper en kende hij de biologie — ook al liep hij daarin met zijn vitalisme totaal uit de pas. Zodoende geeft zijn werk een empirisch steuntje in de rug van de al te wereldvreemde filosoof. Tegelijk inspireert hij diegenen die zich onbehaaglijk voelen bij het reductionisme, waardoor vele wetenschappen voortdurend worden geplaagd.

Tijdstip: 8 tweewekelijkse online-bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, van sept-dec 2022 (in principe op woensdagmiddagen 13.00-14.30h).

Vorm: webinars (Vimeo-opname + besprekingssessies). NB ook de online sessies zullen worden opgenomen, zodat zij die een keer moeten missen achteraf alsnog de sessie kunnen bekijken.

Docent: dr Rico Sneller.

Aanschaffen: Hans Driesch, Wirklichkeitslehre. Ein metaphysischer Versuch. Leipzig: Reinicke, 1917 (antiquarisch goed verkrijgbaar).

Vereiste voorkennis: ervaring met het lezen van filosofische teksten en kennis van het Duits.

Voorbereiding per bijeenkomst: voor een goed begrip is studie buiten de bijeenkomst zelf belangrijk. Het verdient aanbeveling bij het lezen gerezen vragen en onduidelijkheden te noteren en die op de bijeenkomsten ter sprake te brengen. De docent zal zorg dragen voor lees- en studieaanwijzingen voorafgaand aan iedere bijeenkomst.

Kosten: € 275- (reductie voor studenten mogelijk). Wie een betalend deelnemer aanbrengt, krijgt €50,- korting.

Bijeenkomsten: 8x eenmaal per twee weken op de woensdagmiddag vanaf 7 september.

Opgave en verdere informatie bij de docent: h.w.sneller@gmail.com

Aanmelden z.s.m.

Data en programma van de online besprekingsbijeenkomsten (woensdag 13.00-14h30):

  1. 7 sept: pp. 1-53
  2. 21 sept: pp. 54-95
  3. 5 okt: pp. 95-151
  4. 19 okt: pp. 152-213
  5. 2 nov: pp. 213-245
  6. 16 nov: pp. 245-285
  7. 30 nov: pp. 286-315
  8. 14 dec: pp. 315-354