Meteen naar de inhoud

Filosofie van de mystiek. Carl du Prel

  • door

Tijdstip: 10 bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, najaar 2022/voorjaar 2023.

Vorm: online bijeenkomsten van 2 uur, 1 x per 2 weken op dinsdagen (vanaf jan. 23 op maandagen) van 19-21h. De bijeenkomsten zullen worden opgenomen voor hen die onverhoopt een keer moeten missen. Uitwisseling is mogelijk via Google Classroom.

Cursusbeschrijving

De Duitse filosoof Carl du Prel was een theosoof van het eerste uur. Hij schreef een fundamentele studie over grensverleggende bewustzijnservaringen. Die schreef hij toe aan de verschuifbaarheid van onze bewustzijnsdrempel. Doorgaans ligt die vast, maar onder invloed van bijzondere omstandigheden (slaap, droom, geestelijke beroering, hypersensitiviteit e.d.) kan die zich verplaatsen. In dat geval blijkt degene die ze ondergaat een onvermoede bewustzijnsverruiming door te kunnen maken, die, volgens Du Prel, ons dwingt om heel anders over de mens na te denken dan we plegen te doen.

Deels in aansluiting bij Schopenhauer ontwikkelt Du Prel een filosofische antropologie die een volkomen nieuw licht werpt op de mens. Die is in constante beweging, aldus Du Prel. De zogenaamde ‘bijzondere vermogens’ waarover sommigen lijken te beschikken, zouden wel eens een voorbode kunnen zijn van een nieuw menstype.

De Philosophie der Mystik is een fascinerend boek, dat filosofische beschouwingen afwisselt met opmerkelijke casuïstiek. Het laat zien dat buitengewone menselijke ervaringen om filosofische doordenking vragen. Terwijl het boek aanvankelijk een grote invloed uitoefende (o.a. op Freud en Jung), lijkt de auteur ervan nu goeddeels vergeten. Dat is jammer, want zijn denken is allerminst weerlegd.

Wie deze cursus volgt, leert dat het ernstig nemen van uitzonderlijke bewustzijnstoestanden een intellectuele uitdaging vormt die met een gerust hart kan worden aangegaan. Al te vaak blijven zij die zulke bewustzijnstoestanden serieus willen nemen hangen in casuïstiek. Du Prel reikt hun een wijsgerig fundament aan, waarmee we de 21e eeuw verder in kunnen.

Docent: dr Rico Sneller. Betrokken bij o.a. de Mandeville Academy in Gouda, het Jungiaans Instituut in Nijmegen, en als gastdocent aan de Al-Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Doceerde langdurig aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. Kreeg in 2005 de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Van zijn hand verschenen recent Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Newcastle 20212) en Het raadsel Socrates (Leusden 2021).

Aanschaffen: Carl du Prel, Philosophie der Mystik. Leipzig 1885 (facsimiles goed verkrijgbaar, ook online); vert. The Philosophy of Mysticism Vol. 1. Introd. Rico Sneller. Hermitix 2022 (vol. is nog in voorbereiding maar is digitaal beschikbaar)

Lectuur ter evt. nadere verdieping:

·        ‘Waarom worden wij geboren? Carl du Prel (1839-1899) en het verlangen naar incarnatie’, C.G. Jung. Levende mythe, levende ziel, Jaarboek Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie2019, no.34, 53-69

·        ‘Lichaam en ziel: van tweeën één. Carl du Prel en het astrale lichaam’, in: Paulien Koning e.a. (red.) Het vlees is zwak, Amsterdam, Wijsgerig Festival Drift 2017, 2018, 34-43.

·        Podcast-interview over Carl du Prel.

Voorbereiding per bijeenkomst: voor een goed begrip is studie buiten de bijeenkomst zelf belangrijk. Het verdient aanbeveling bij het lezen gerezen vragen en onduidelijkheden te noteren en die op de bijeenkomsten ter sprake te brengen. De docent zal zorg dragen voor lees- en studieaanwijzingen voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Enige filosofische achtergrondkennis is voorondersteld.

1.      Di 27 sept. 22 Inleiding. Antropologie ter discussie. Hst. 1-2

2.      Di 11 okt 22 De droom als drama. Hst. 3

3.      Di 8 nov. 22 Somnambulisme. Hst. 4

4.      Di 6 dec. 22 Droom als dokter I. Hst. 5.1 en 5.2

5.      Di 20 dec. 22 Droom als dokter II. Hst. 5.3 en 5.4

6.      Di 27 dec. 22 Het geheugen I. Hst. 6.1-6.5

7.      Ma 9 jan 23 Het geheugen II. Hst. 6.6-6.9

8.      Ma 23 jan 23 Eén mens, twee gezichten. Hst. 7.1-7.2

9.      Ma 6 febr 23 Dualisme en twee-eenheid. Hst. 7.3-7.4

10.   Ma 20 febr 23 Kosmologie en ethiek. Hst. 7.5-7.6

Kosten: €280,-

Opgave en verdere informatieh.w.sneller@gmail.com