Meteen naar de inhoud

Cursus hedendaagse filosofie, Den Haag

  • door

In deze reeks van 10 bijeenkomsten maakt u kennis met de filosofie van onze eigen tijd. ‘Onze eigen tijd’ begint in de 19e eeuw. Toen werd de basis gelegd voor de grote denkstromingen die vooral de 20e eeuw beheersten. De hedendaagse filosofie kenmerkt zich doordat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaardt. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof te groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan.

Deze reeks is niet per se ‘representatief’: veel denkers kunnen niet aan bod komen. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen verbijsteren – en bezielen.

Tijdstip: woensdagavonden van oktober 2022 tot januari 2023, 20-22h.

Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag.

Docent: Dr Rico Sneller

Vorm: hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten: € 250,- voor 10 bijeenkomsten.

Aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com

1.              19 okt. Inleiding: de 19e eeuw (Kantianisme en Hegelianisme)

2.              2 nov. Kierkegaard

3.              16 nov. Freud en de psychoanalyse

4.              30 nov. Ludwig Klages

5.              7 dec. Ernst Cassirer

6.              14 dec. Frankfurter Schule: Horkheimer, Adorno

7.              4 jan. Sartre

8.              11 jan. Foucault

9.              18 jan. Levinas

10.          27 jan. (vrijdag) Derrida

Rico Sneller doceerde filosofie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij o.a. de Mandeville Academy in Gouda en het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Tevens is hij gastdocent aan de Al-Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de wijsgerige receptie van buitengewone bewustzijnstoestanden (mystiek/spiritualiteit, waanzin, erotiek, genialiteit, creativiteit, lijden/sterven e.d.). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Publishers 2020) en Het raadsel Socrates (ISVW 2021).

Om alvast over na te denken:

Karl Marx: “Die Philosophen haben die Welt interpretiert. Jetzt kommt es darauf an, sie zu verändern.”

Ludwig Klages: “Das Ich ist ein System von Gefühlshemmungen.”

Jean-Paul Sartre: “La raison n’est qu’une facette de la liberté.”

Emmanuel Levinas: “L’éthique est une optique.”

Jacques Derrida: “Une folie doit veiller sur la pensée.”